Μια οικονομική, υγιεινή, γευστική σούπα χαμηλής θερμιδικής αξίας